Toyama family

From Detective Conan Wiki

The Toyama family currently consists of 3 people: Ginshiro Toyama, Mrs. Toyama, and Kazuha Toyama.

Members[edit]

Ginshiro Toyama.jpg
Ginshiro Toyama
 
No pic female.jpg
Mrs. Toyama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazuha Toyama.jpg
Kazuha Toyama