Yoshida family

From Detective Conan Wiki
(Redirected from Mrs. Yoshida)

The Yoshida family currently consists of 3 people: Mr. Yoshida, Mrs. Yoshida, and Ayumi Yoshida.

Members

Mr. Yoshida.jpg
Mr. Yoshida
 
Mrs. Yoshida.jpg
Mrs. Yoshida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayumi Yoshida.jpg
Ayumi Yoshida