Difference between revisions of "The Revived Sword of Fuujin"

From Detective Conan Wiki
Line 9: Line 9:
 
| english-airdate    =
 
| english-airdate    =
 
| cast                = [[Yaiba Kurogane]] <br> [[Sayaka Mine]] <br> [[Takeshi Onimaru]] <br>  [[Kagetora]] <br> [[Shonosuke]] <br> [[Sayaka's Grandmother]] <br> [[Shizuka Mine]] <br> [[Raizo Mine]] <br> [[Musashi Miyamoto]]
 
| cast                = [[Yaiba Kurogane]] <br> [[Sayaka Mine]] <br> [[Takeshi Onimaru]] <br>  [[Kagetora]] <br> [[Shonosuke]] <br> [[Sayaka's Grandmother]] <br> [[Shizuka Mine]] <br> [[Raizo Mine]] <br> [[Musashi Miyamoto]]
| voice-cast          = [[Minami Takayam]] as [[Yaiba Kurogane]] <br> [[Kotono Mitsuishi]] as [[Sayaka Mine]] <br> [[Ryo Horikawa]] as [[Takeshi Onimaru]] <br> [[Takeshi Watabe]] as The Founder <br> [[Masaharu Sato]] as [[Musashi Miyamoto]] <br> [[Hisao Egawa]] as [[Kagetora]] <br> [[Nobutoshi Canna]] as Male student A <br> [[Shinichi Yamada]] as Male student B <br> [[Nanae Sumitomo]] as Female student
+
| voice-cast          = [[Minami Takayama]] as [[Yaiba Kurogane]] <br> [[Kotono Mitsuishi]] as [[Sayaka Mine]] <br> [[Ryo Horikawa]] as [[Takeshi Onimaru]] <br> [[Takeshi Watabe]] as The Founder <br> [[Masaharu Sato]] as [[Musashi Miyamoto]] <br> [[Hisao Egawa]] as [[Kagetora]] <br> [[Nobutoshi Canna]] as Male student A <br> [[Shinichi Yamada]] as Male student B <br> [[Nanae Sumitomo]] as Female student
 
| director            = [[Kunihiro Yuyama]]
 
| director            = [[Kunihiro Yuyama]]
 
| screenplay          = [[Kenji Terada]]  
 
| screenplay          = [[Kenji Terada]]  

Revision as of 18:31, 23 November 2020

Episode 2

Yaiba TV Episode 2.jpg

Information
Title: The Revived Sword of Fuujin
Japanese Title: よみがえる風神の剣!
(Yomigaeru Fūjin no Ken!)
Original airdate: April 16, 1993
Story
Cast: Yaiba Kurogane
Sayaka Mine
Takeshi Onimaru
Kagetora
Shonosuke
Sayaka's Grandmother
Shizuka Mine
Raizo Mine
Musashi Miyamoto
Staff
Director: Kunihiro Yuyama
Screenplay: Kenji Terada
Storyboard: Norihiko Sudo
Animation Director: Sayuri Ichiishi (supervisor)
Moriyasu Taniguchi, Hiroshi Konno, Hiroshi Yoneda, Shiho Takeuchi, Koichi Ishihara and Takao Yoshino
Music
Opening song: Yūki ga Areba
Closing song: Shinchigakunaki Tatakai
Chronology
Prev episode: « Heisei’s Samurai Yaiba Appears
Next episode: Sword of Raijin/Sword of Fuujin »
List of episodes


Characters introduced

Cast

Plot

Story

People

  • Resolution

    Gallery

    See also